خرمابار در واقع محصولی است با فرآوری بهترین خرماها و موادی مانند بهترین مغزها و میوه‌های خشک تهیه می‌شود. خرما پی از چیده شدن به مرحله کنترل کیفیت وارد می‌شود و پس از تایید کیفیت آن‌ها توسط دستگاه‌های تمام اتوماتیک شسته می‌شود و جهت تهیه خمیر خرما هسته گیری می‌شوند.

پس از تهیه خمیر خرما این محصول همراه با مواد دیگر مخلوط می‌شوند و در دستگاه خنک می‌شوند.

پس از خنک شدن مواد به قطعات مورد نظر برش می‌خورد و پس از قرار گرفتن در شکلات در بسته‌بندی قرار میگیرد و آماده عرضه در فروشگاه است.